Yasal Zorunluluk

Bu site, Aegon Emeklilik ve Hayat ve A.Ş.'ye ait olup yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemelerin bir kısmı başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. hipermetin linkler ve doğrudan ya da dolaylı olarak Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. web sitesi üzerinden kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Site Bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Site Bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişiye aittir. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. kendi web sitesine veya herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan ifadeler, illüstrasyon niteliğinde ve ileriye dönük olarak hazırlanmış ifadeler olup çeşitli risk ve belirsizlikler içerebilir. Bu nedenle olaylar, ifade edilen şekilden farklı olarak sonuçlanabilir.

Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı AEGON'un sorumluluğunda olan alanları dışında dışarıdan bir müdahale olması halinde, sorumluluk Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ışığında vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş., işbu web sitesinde yer alan bilgilere kötü niyetli 3. Kişiler tarafından girilmesinden veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

İşbu web sitesinde yazılı olan bilgiler, illüstrasyon niteliğinde olup hiçbir şekilde Borçlar Kanunu çerçevesinde "teklif" olarak kabul edilmemektedir. “Aegondirekt.com.tr”den hayat sigorta poliçesi satın aldığınız ve/veya siteye girdiğiniz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri, e-mail adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, bilgilendirmeye ilişkin hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-maillerin içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Demografik bilgileri, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına uyarlamak için kullanmaktayız. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir.

Web sitemize ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 15 Temmuz 2015 TarihliTi̇cari̇ İleti̇şi̇m ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ler Hakkında Yönetmeli̇k ve 04 Ocak 2020 TarihliTi̇cari̇ İleti̇şi̇m ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ler Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k kapsamında gerek her türlü satın alma işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlarda bilgilendirmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel-özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Şirket) tarafından tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler gönderileceği, istediğim her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim ve hiçbir gerekçe göstermeksizin şirketin 0850 222 0 312 numaralı çağrı merkezine yapacağım bildirim ile red hakkımı kullanarak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün veya gerekli iletişimlerin devam etmesi durumu saklı kalmak kaydı ile) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilendirilmiş olarak; vermiş olduğum iletişim bilgilerim aracılığı ile her türlü kampanya, hizmet tanıtım, reklam, promosyon, pazarlama, duyuru ve her türlü bilgilendirmelerden haberdar olmak, kutlama ve temennileri iletmek üzere Şirket tarafından tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Aegon Emeklilik ve Hayat olarak müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün, kampanya ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım, ve bilgilendirmeye devam edebilmek için [Telefon/SMS/Email] aracılığı ile size ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesini onaylıyor musunuz?

Tarafınızca ticari elektronik ileti hakkında vermiş olduğunuz izni iptal etmek için ücretsiz olarak AEOGON RET 3634 numaralı telefona mesaj gönderebilir ya da 0850 222 03 12 numaradan tarafımıza ulaşabilirsiniz.